การจัดส่งสินค้า


  1. ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดส่ง
   1. กรุงเทพฯ - หากทำการสั่งซื้อภายใน 17.00 น. สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 2-3 วันทำการถัดไป หมายเหตุ : กรณีทำรายการสั่งซื้อในวันเสาร์ (ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป) และวันอาทิตย์ สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันพุธเป็นต้นไป
   2. จังหวัดอื่นๆ - หากทำการสั่งซื้อภายใน 17.00 น. สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 2 - 5 วันทำการถัดไป **พื้นที่ห่างไกล / พื้นที่พิเศษ เพิ่ม 2 - 3 วันทำการ
   หมายเหตุ:
   - สินค้าบางรายการอาจใช้ระยะเวลาในการรอผลิตสินค้า และอาจส่งผลให้มีการจัดส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้
  1. THEOUTLET24 ONLINE มีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยหากยอดสั่งซื้อมีมูลค่าตั้งแต่ 890 บาทขึ้นไป แต่ถ้ายอดสั่งซื้อมีมูลค่าน้อยกว่า 890 บาท คิดค่าบริการจัดส่งเพิ่ม 89 บาท
  1. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งได้หากทำรายการที่สั่งซื้อไปแล้ว แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งได้ก่อนที่จะ ทำรายการสั่งซื้อ โดยสามารถเลือก “ที่อยู่การจัดส่ง” ในหน้า “ตรวจดูและสั่งซื้อสินค้า”
  1. ไม่มีบริการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ